Maklerska robota

Maklerska robota Wydaje się, że praca na giełdzie jest bardzo wyczerpująca. Szczególnie można odnieść takie wrażenie patrząc na przekrzykujących się maklerów i bardzo nerwową atmosferę w filmach. Jednakże w rzeczywistości to wygląda nieco inaczej, choć oczywiście trzeba powiedzieć, że z pewnością praca na giełdzie papierów wartościowych jest wielce stresująca. Przede wszystkim Giełda Papierów Wartościowych jest spółką, która działa w oparciu o przepisy ustawy. Jest ona zarządzana przez zespół bardzo doświadczonych ludzi pracujących w Walnym Zgromadzeniu, Radzie Nadzorczej oraz w Zarządzie. Giełda Papierów Wartościowych jest organem o bardzo szerokim polu działania i mają w niej swój udział podmioty ze wszystkich segmentów rynkowych. Ta wielosegmentowość wiąże się z prowadzeniem działań na kilku rynkach jednocześnie. Giełda Papierów Wartościowych to zatem przede wszystkim Główny rynek, ale nie tylko. Możemy bowiem wyróżnić również Rynek New Connect, Catalyst, Treasury Bondspot Poland oraz poee Rynek Energii GPW. W ubiegłym roku doszedł jeszcze jeden segment działalności, a mianowicie Towarowa Giełda Energii, w tym Rynek Energii, Rynek Praw Majątkowych oraz Rynek Uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie jest największym tego typu tworem w Europie Środkowo-Wschodniej oraz najbardziej dynamicznie się rozwijającą giełdą na Starym Kontynencie. Praca dla niej to z pewnością spore wyzwanie, spory wysiłek, ale również i spory prestiż i wyróżnienie. Już za kilka lat będziemy obchodzić dwusetną rocznicę zaistnienia na polskim rynku finansowym pierwszej giełdy papierów wartościowych, ponieważ miało to miejsce w roku 1817. Jej historia była w ciągu tych dwustu lat różna, ale najważniejsze, że organ ten przetrwał i dzisiaj bardzo dynamicznie się rozwija, przynosząc spore zyski wielu podmiotom.