Godna emerytura?

Godna emerytura? Wiadomo jest, że nasze emerytury nie będą zbyt wysokie. Czy zapewnią nam chociaż normalny byt? Istnieją spore obawy, że niestety, ale będą to głodowe emerytury. Wielu z emerytów już nie stać na opłacenie podstawowych rachunków, zakup lekarstw i jedzenia, nie mówiąc już o jakichś dodatkowych przyjemnościach. Dlatego też, co jest widoczne w reklamach telewizyjnych, banki mają dla naszych emerytów pewną propozycję. Chodzi mianowicie o hipotekę odwróconą lub też jak to jest inaczej zwane, kredyt rewersyjny. Zasadniczo do korzystania z tego produktu bankowego uprawnione są osoby, które ukończyły już sześćdziesiąty rok życia i znajdują się w posiadaniu pewnej nieruchomości. Jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z tej oferty, będzie otrzymywał każdego miesiąca pewną ratę pieniędzy lub też może całość renty otrzymać jednorazowo. Wybór opcji zależy od indywidualnych preferencji danego emeryta. W momencie podpisania umowy, bank przejmuje prawa do nieruchomości, ale klient oczywiście zachowuje prawo do zamieszkiwania jej aż do śmierci. Gdy to nastąpi, bank wówczas sprzedaje nieruchomość po cenie rynkowej. Cena, za którą nieruchomość zostaje sprzedana jest pomniejszana o wartość wypłaconych klientowi pieniędzy powiększonych o odsetki i ta część, która pozostaje, zostaje wypłacona ustawowym spadkobiercom. Pozostaje zatem pytanie czy takie rozwiązanie jest korzystne dla polskiego emeryta? Zasadniczo zdania na ten temat są podzielone, aczkolwiek mamy do czynienia zarówno z wieloma wadami jak i zaletami takiego rozwiązania. Emeryt otrzymuje za swojego życia około 30 do 40% wartości nieruchomości, ale ta kwota nieraz pozwala mu godnie przeżyć tych kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Bank również zyskuje, gdyż po śmierci klienta może z zyskiem sprzedać daną nieruchomość i w ten sposób sporo zarobić.