Wielkie obietnice

Wielkie obietnice A życie staruszka miało być przecież takie wesołe. Oczywiście to była jedynie reklama, która z rzeczywistością niewiele ma wspólnego. Reforma emerytalna, która wprowadzała tak zwany drugi filar była dobra, ale prawdopodobnie jedynie w zamyśle. Część z naszych pieniędzy, a konkretnie około trzydziestu procent składki emerytalnej przekazywanej dotychczas do ZUS-u miało trafić na indywidualne konta w II filarze. Po odjęciu stawek za obsługę konta, za resztę miały być kupowane jednostki uczestnictwa. I wszystko było pokazywane w różowych kolorach, chociaż specjaliści i tak chłodno patrząc na problem twierdzili jednomyślnie, że zarówno pierwszy jak i drugi filar nie wystarczą do zapewnienia godnej emerytury w przyszłości. Wszystkim Polakom zalecano więc szeroko skorzystanie z filaru numer trzy. Oczywiście założenia drugiego filaru były realizowane, choć w niektórych przypadkach z dużym opóźnieniem. Niemniej jednak środki na naszych prywatnych kontach wcale nie rosły diametralnie do góry. Co więcej, w kraju przyszedł czas na cięcia i składki emerytalne na drugi filar zostały obcięte. Na początku do gry włączyło się kilka Otwartych Funduszy Emerytalnych, ale z czasem niektóre czekały pewne przeobrażenia. Niemniej jednak te najlepsze takimi pozostały do dzisiaj. Wstąpienie do któregokolwiek z funduszy emerytalnych było i pozostało obowiązkowe, a ci którzy się nadmiernie opierają, są z urzędu przydzielani do jednego z nich. Wyjątkiem od tej reguły są fundusze emerytalne, które zajmują pierwsze pięć miejsc w rankingach. Początek więc był poprowadzony z wielkim rozmachem i animuszem, a kiedy nadeszła tak zwana szara rzeczywistość, drugi filar okazał się być niewiele lepszym rozwiązaniem od dotychczasowego odkładania składek emerytalnych do ZUS-u. Jak więc widać, Polakom nie pozostało nic więcej jak spróbować oszczędzać na przyszłość w inny, dodatkowy sposób.

Ukłon w stronę klienta

Ukłon w stronę klienta Według badań statystycznych aż 70% osób, które kupują samochody, korzysta ze specjalnego kredytu samochodowego. Oczywiście w tym przypadku należy bezwzględnie uważać na instytucję, w której się ów kredyt zaciąga. Istnieje bowiem na naszym rynku sporo instytucji nie będących bankami, które de facto nie dbając o własną markę, próbują naciągnąć klientów na dodatkowe koszty. W efekcie ostatecznie klient nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu, a samochód trafia w ręce komornika. Trzeba więc dokładnie czytać umowę, którą podpisujemy z taką instytucją. Inaczej oczywiście sytuacja wygląda w przypadku kredytów na samochód zaciąganych bezpośrednio w bankach, w których nie ma możliwości, abyśmy zostali oszukani. Kredyty samochodowe to produkty, które bardzo często stanowią integralną część oferty salonu samochodowego. Dzięki temu klient nie musi biegać po bankach, ale wszystkie formalności są załatwiane bezpośrednio w salonie samochodowym. To ukłon w stronę klienta, ale czy na pewno? W wielu przypadkach tak jest faktycznie, ale nie zawsze. W pewnych sytuacjach warto jest bowiem zorientować się dokładnie w warunkach udzielanego kredytu i rozważyć opcję skorzystania z oferty któregoś z banków, która może się okazać zdecydowanie korzystniejszą. Kredyty samochodowe są udzielane oczywiście nie tylko na samochody nowe, ale również i na te używane. Okres kredytowania zasadniczo nie jest zbyt długi, gdyż wartość pojazdu z każdym rokiem bardzo mocno spada, co dla właścicieli salonów samochodowych oznacza brak pokrycia ewentualnych strat w sytuacji, gdyby klient stał się niewypłacalny. Decydując się na zakup samochodu na raty, warto jest przejrzeć różne rankingi kredytów samochodowych, które mogą nam zdecydowanie pomóc w podjęciu właściwej decyzji. To, co bowiem jest korzystne dla jednego klienta, drugiemu może nie pasować.

Bezpieczna inwestycja

Bezpieczna inwestycja Z inwestowaniem jest związane pewne ryzyko, ale nie w każdym przypadku. Jeśli bowiem ktoś nie lubi podejmować ryzyka i nie chce stracić swoich pieniędzy, to idealną formą stają się obligacje. Są to papiery wartościowe, w których emitent jest dłużnikiem obligatoriusza. Tym samym jest on obowiązany do spełnienia świadczenia, które zostało wcześniej określone. Są to papiery całkowicie inna od akcji. Nie ma w tym przypadku żadnego obowiązku wypłacania dywidendy, nie ma uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, nie ma też żadnych uprawnień wynikających ze współwłasności. W emisji obligacji nie uczestniczy żaden bank, a odbywa się ona na zasadzie przekazania kapitału spółki bezpośrednio inwestorom. Najbardziej znane w naszym kraju są oczywiście Obligacje Skarbowe emitowane przez państwo. Zasadę ich działania można najprościej wyjaśnić porównując je do pożyczki, którą obywatele udzielają państwu. Można zapytać zatem po co państwu takie działania. Otóż, ze środków w ten sposób pozyskanych państwo może spłacać wcześniej zaciągnięte długi albo też sfinansować pewne cele, które są założone w budżecie. Poza tymi państwowymi, możemy jeszcze mówić o obligacjach komunalnych, zwanych inaczej municypalnymi, emitowanymi przez samorządy oraz o obligacjach przedsiębiorstw. Obligacje mogą mieć różny okres wykupu. Zasadniczo mówimy o obligacjach rocznych, tych na okres do pięciu lat oraz powyżej pięciu lat. Mamy jeszcze jeden rodzaj obligacji, klasyfikowanych ze względu na okres obowiązywania. Są to obligacje wieczyste. Te z kolei nigdy nie podlegają wykupowi, a osoba, która je posiada, otrzymuje stały dochód w postaci renty wieczystej. W każdym razie bez względu na rodzaj obligacji, niewątpliwie są to papiery wartościowe przeznaczone dla tych ostrożnych, nie chcących zbyt mocno poddawać swych finansów ryzyku.

Finanse dziś

Finanse dziś Na rynku finansowym mamy wiele rodzajów kredytów. Do tych najpopularniejszych z pewnością możemy zaliczyć kredyty hipoteczne, które wielu ludziom pozwalają na posiadanie własnego domu lub mieszkania. Mamy również kredyty samochodowe, które w sposób szczególny są lansowane przez salony samochodowe. Wszakże dzisiaj większość nowych aut jest kupowana właśnie w ten sposób. Mamy również kredyty gotówkowe czy też kredyty konsumenckie. Ich przeznaczenie może być bardzo różne, jednakże trzeba zauważyć, że w dużym stopniu właśnie dzięki kredytom nasza gospodarka może się rozwijać. Któż bowiem mógłby sobie pozwolić na kupno nowego samochodu, domu czy też mieszkania, gdyby nie uzyskał środków właśnie z kredytu. Wiadomo, że łatwiej się bierze niż spłaca, ale wielu obywateli naszego kraju po prostu nie ma innego wyjścia. Jest jeszcze na naszym rynku finansowym jeden istotny produkt kredytowy, który pojawił się na nim stosunkowo niedawno. Chodzi mianowicie o kredyt konsolidacyjny. Niewątpliwie ten produkt jest korzystny zarówno dla banku, który go proponuje, jak i dla klienta. Na czym on polega? Skierowany jest on do tych osób, które spłacają kilka pożyczek lub kilka kredytów naraz. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu mają możliwość spłacania tylko jednej, niższej od wszystkich dotychczasowych i zsumowanych rat kwoty i dzięki temu mogą szybciej wyjść na prostą. To bank, który udziela kredytu konsolidacyjnego bierze na siebie obowiązek spłaty dotychczasowych zobowiązań klienta, a ten od tej chwili może się skupić na tylko jednej racie. Trzeba przyznać, że ten produkt bankowy przyjął się na naszym rynku i korzysta z niego dosyć dużo osób. To chyba jednak naturalne, że każdy z nas chce jak najmniej płacić, a jak najwięcej odnosić korzyści. I takie możliwości daje właśnie polskim konsumentom kredyt konsolidacyjny.