Języczek uwagi

Języczek uwagi Być może dla większości obywateli naszego kraju aktualne kursy walut w kantorach nie mają większego i bezpośredniego znaczenia, ale jest również spora grupa tych, dla których mają one newralgiczne znaczenie. Są to zarówno biznesmeni, którzy na co dzień obracają walutami w różnych transakcjach, ale nie tylko. Aktualne kursy walut są bardzo ważne dla kredytobiorców. Jeszcze do niedawna ci, którzy wzięli kredyty w walucie obcej musiały wpłacać w określonym terminie równowartość w złotówkach odpowiadającą wartości kursu danej waluty w danym dniu i w danym banku. W ten sposób instytucje te sporo zarabiały na różnicach pomiędzy kursem walutowym w kantorach i w banku. Niby to było tylko parę groszy, ale niewątpliwie te parę groszy było języczkiem u wagi dla klientów, którzy woleliby sami wpłacać określoną walutę na konto w banku. Na ten temat rozgorzała nawet dosyć spora dyskusja w społeczeństwie i w mediach, a skutkiem tej ogólnonarodowej dyskusji było wprowadzenie przepisu, na mocy którego kredytobiorca miał prawo zmiany w warunkach spłaty kredytu. Od roku 2011 istnieje możliwość wpłacania waluty zakupionej na własną rękę na konto w banku. Oczywiście był to spory ukłon w stronę klienta, a banki musiały się temu przepisowi po prostu poddać. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż w Polsce ilość spłacanych regularnie zobowiązań przez obywateli, w tym również kredytów maleje, to każda obniżka jakichkolwiek płatności wpływa korzystnie na możliwości konsumenckie Polaków. Na chwilę obecną kredytobiorcy otrzymali znacznie więcej możliwości spłacania swoich zobowiązań wobec banku. Mogą waluty obce zakupić zarówno w stacjonarnych punktach kantorowych jak również, co wiąże się z jeszcze większymi oszczędnościami, w kantorach internetowych. Tym samym sprzedaż obcych walut w naszym kraju od roku 2011 znacznie wzrosła, w tym głównie ma to miejsce w przypadku sprzedaży internetowej.