Bezpieczna inwestycja

Bezpieczna inwestycja Z inwestowaniem jest związane pewne ryzyko, ale nie w każdym przypadku. Jeśli bowiem ktoś nie lubi podejmować ryzyka i nie chce stracić swoich pieniędzy, to idealną formą stają się obligacje. Są to papiery wartościowe, w których emitent jest dłużnikiem obligatoriusza. Tym samym jest on obowiązany do spełnienia świadczenia, które zostało wcześniej określone. Są to papiery całkowicie inna od akcji. Nie ma w tym przypadku żadnego obowiązku wypłacania dywidendy, nie ma uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, nie ma też żadnych uprawnień wynikających ze współwłasności. W emisji obligacji nie uczestniczy żaden bank, a odbywa się ona na zasadzie przekazania kapitału spółki bezpośrednio inwestorom. Najbardziej znane w naszym kraju są oczywiście Obligacje Skarbowe emitowane przez państwo. Zasadę ich działania można najprościej wyjaśnić porównując je do pożyczki, którą obywatele udzielają państwu. Można zapytać zatem po co państwu takie działania. Otóż, ze środków w ten sposób pozyskanych państwo może spłacać wcześniej zaciągnięte długi albo też sfinansować pewne cele, które są założone w budżecie. Poza tymi państwowymi, możemy jeszcze mówić o obligacjach komunalnych, zwanych inaczej municypalnymi, emitowanymi przez samorządy oraz o obligacjach przedsiębiorstw. Obligacje mogą mieć różny okres wykupu. Zasadniczo mówimy o obligacjach rocznych, tych na okres do pięciu lat oraz powyżej pięciu lat. Mamy jeszcze jeden rodzaj obligacji, klasyfikowanych ze względu na okres obowiązywania. Są to obligacje wieczyste. Te z kolei nigdy nie podlegają wykupowi, a osoba, która je posiada, otrzymuje stały dochód w postaci renty wieczystej. W każdym razie bez względu na rodzaj obligacji, niewątpliwie są to papiery wartościowe przeznaczone dla tych ostrożnych, nie chcących zbyt mocno poddawać swych finansów ryzyku.