Ach ten podatek

Ach ten podatek Gdyby nie te podatki, mielibyśmy o wiele łatwiejsze życie. Jednakże niestety muszę one być wkomponowane w naszą codzienność i nie da się od nich uciec. Jednym z popularniejszych podatków, jakie mamy w naszym kraju VAT, czyli popularny podatek od towarów i usług. Sama nazwa VAT pochodzi z języka angielskiego i oznacza podatek od wartości dodanej. W Polsce został on wprowadzony na mocy ustawy z roku 1993. Podstawową stawką podatku VAT jest na chwilę obecną wynosi 23%, chociaż jeszcze niedawno była ona o jeden procent niższa. Ta stawka nie dotyczy jednakże wszystkich działań, gdyż niektóre czynności posiadają niższe stawki. Mogą one wynosić osiem procent, siedem, pięć, zero lub też być zwolnione z obowiązku płacenia podatku VAT. Faktycznie podatek ten stanowi obciążenie konsumenta finalnego, chociaż obowiązek jego płacenia ciąży na przedsiębiorcach. Wynika to z faktu, iż podatek ten jest wliczany w cenę towarów i usług. W szczególności obowiązkiem płacenia podatku od towarów i usług obciążone są takie podmioty jak osoby prawne, osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, jak również i inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Wiele emocji wzbudza moment powstania obowiązku zapłacenia podatku VAT, gdyż w myśl przepisów ustawy powinno to nastąpić po wystawieniu faktury, a nie po rzeczywistym zapłaceniu za wykonane usługi przez ich odbiorców. Ten zapis powinien w najbliższym czasie się zmienić na korzyść przedsiębiorców. Podatek VAT to oczywiście nie jest tylko polska specjalność, gdyż obowiązek jego płacenia istnieje w całej Europie. Jedyną różnicą są stawki, jakie obowiązują w poszczególnych krajach. W niektórych są one bardziej przyjazne dla konsumentów, a w niektórych są nawet wyższe niż w naszym kraju, ale faktem jest że wszędzie on obowiązuje.